ANUNT privind convocarea CONGRESULUI AVOCATILOR pentru zilele de vineri, 20 aprilie si sambata 21 aprilie 2018

ANUNT privind convocarea CONGRESULUI AVOCATILOR pentru zilele de vineri, 20 aprilie si sambata 21 aprilie 2018

ÃŽn conformitate cu dispoziÈ›iile art. 62 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea È™i exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările È™i completările ulterioare È™i a Hotărârii nr. 324/17 februarie 2018 a Consiliului Uniunii NaÈ›ionale a Barourilor din România, se convoacă CONGRESUL AVOCAÅ¢ILOR pentru zilele de vineri, 20 aprilie – orele 09,00 È™i sâmbătă, 21 aprilie – orele 09,00 la Hotel Intercontinental, Sala Rondă, etaj 1, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1, BucureÈ™ti.

           Congresul avocaților va dezbate tema „Secretul profesional al avocatului – valoare supremă a profesiei de avocat”.

          În conformitate cu dispozițiile art. 64 din Legea nr. 51/1995, ordinea de zi a Congresului este următoarea: 

1. Prezentarea pentru dezbatere și aprobare a raportului anual al Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.).

2. Prezentarea pentru dezbatere și aprobare a raportului anual al Consiliului de conducere al Casei de Asigurări a Avocaților.

3. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2017 și a proiectului de buget al U.N.B.R. pentru anul 2018.

4. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2017 și a proiectului de buget al Casei de Asigurări a Avocaților pentru anul 2018.

5. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei centrale de cenzori a U.N.B.R..

6. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei de cenzori a Casei de Asigurări a Avocaților.

7. Prezentarea raportului anual al Comisiei centrale de disciplină.

8. Analiza rapoartelor și a proiectelor de buget prezentate în vederea aprobării acestora.

9. Ratificarea Hotărârilor Consiliului UNBR de modificare È™i completare a Statutului profesiei de avocat, a Statutului C.A.A. È™i de rectificare a bugetului UNBR în raport de stadiul execuÈ›iei bugetare în trimestrul III – 2017.

10. Completarea componenței Consiliului U.N.B.R. (desemnarea reprezentantului Baroului Suceava). Actualizarea compunerii Comisiei centrale de disciplină.

11. Adoptarea de hotărâri și rezoluții.

12. Diverse.