Baroul Salaj in parteneriat cu Baroul Maramures, Baroul Satu Mare si Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor organizeaza conferinta cu tema: “ASPECTE PRACTICE GENERATE DE APLICAREA CODURILOR FUNDAMENTALE” sambata, 16

Baroul Salaj in parteneriat cu Baroul Maramures, Baroul Satu Mare si INPPA organizeaza conferinta cu tema: "ASPECTE PRACTICE GENERATE DE APLICAREA CODURILOR FUNDAMENTALE"

Baroul Sălaj în parteneriat cu Baroul Maramureș, Baroul Satu Mare și Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

organizează conferinţa cu tema:

“ASPECTE PRACTICE GENERATE DE APLICAREA CODURILOR FUNDAMENTALE

Se acordă puncte pentru asigurarea obligațiilor de pregătire profesională continuă,

conform Programelor întocmite de organele profesiei.

PROGRAMUL CONFERINÅ¢EI

Sâmbătă, 16 noiembrie 2019, Hotel BRILLIANT, Sala BRILLIANT CITY, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 10/A, Loc. Zalău, Jud. Sălaj

Secţiunea de drept civil/procesual civil

09.00 – 09.30 – Înregistrarea participanţilor
09.30 – 12.30 – Dezbateri pe teme de drept civil şi procedură civilă
12.30 – 13.30 – Pauză de masă

Secţiunea de drept penal/procesual penal

13.30 – 16.30 – Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penală

Prezentarea lectorilor:

CIVIL ÅžI PROCEDURÄ‚ CIVILÄ‚:

• prof. univ. dr. av. Traian BRICIU – Preşedintele U.N.B.R.;
• conf. univ. dr. av. Claudiu Constantin DINU – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti;

Temă: Aspecte controversate în practica instanțelor judecătorești cu privire la judecata ȋn prima instanță, în căile de atac și executarea silită. (av. dr. Traian Briciu; av. dr. Claudiu Dinu)

Cheltuielile de judecată; suspendarea judecății – corelarea art.413 alin.1 pt.3 NCPC cu art.27 alin.7 NCPP; Invocarea din oficiu, de instanţa judecătorească, a unei cauze de nulitate absolută – nulitate de drept substanţial; evaluarea prejudiciului moral; regimul juridic al cauțiunii judiciare; actul de adjudecare; executarea silită împotriva avocatului; executarea ipotecii mobiliare prin vânzarea bunului ipotecat; limitele admisibilității apărărilor de fond ȋn contestația la executare; impreviziunea vs. caracterul abuziv al unei clauze dintr-un contract de credit; reluarea executării silite.

PENAL ÅžI PROCEDURÄ‚ PENALÄ‚:

• jud. dr. Mihail Udroiu, judecător în cadrul Curții de Apel Oradea;
Temă: Efectele deciziilor Curții Constituționale cu privire la regimul sancțiunii nulității.
• lect. univ. dr. av. Daniel NIÈšU – Facultatea de Drept, Universitatea BabeÈ™-Bolyai din Cluj;

Temă: Probleme actuale privind prescripția răspunderii penale.

*Se recomandă trimiterea la Barou din partea participanților a problemelor de drept care se doresc a fi dezbătute.

*Taxa de participare este 150 de lei şi se poate achita la casieria Barourilor Sălaj, Satu Mare, Maramureș sau în contul Baroului Sălaj: RO04BTRL03201202220298XX, Cod Fiscal 4494845 .

*Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi secretariatul Baroului la numărul de telefon: 0757623561.

Notă: Dacă va exista interes din partea participanților, există posibilitatea organizării unei petreceri în seara zilei de 16.11.2019, în locația BRILLIANT CITY, costul de participare fiind de 120 lei/persoană, care se achită separat de taxa pentru conferință. Sala pentru petrecere urmează a fi rezervată doar dacă numărul celor interesați va fi de 50 de persoane sau mai mare.

Cu stimă,

DECAN

Av. Bogdan Ilea