Consiliul Barourilor Europene (CCBE) – Memorandum privind recunoasterea transfrontaliera a pregatirii profesionale continue

Consiliul Barourilor Europene (CCBE) - Memorandum privind recunoasterea transfrontaliera a pregatirii profesionale continue

Publicăm Memorandumul privind recunoașterea transfrontalieră a pregătirii profesionale continue, intrat în vigoare, semnat de 42 de organizații profesionale membre ale Consiliului Barourilor Europene (CCBE)