Documentare in sprijinul organizarii Zilei Europene a Avocatilor de catre barouri

Comisia Permanenta a UNBR, reunita in sedinta din 7 octombrie 2017, a luat act de demersurile intreprinse de conducerea executiva a UNBR privind invitarea si sprijinirea barourilor interesate in organizarea de actiuni dedicate Zilei Europene a Avocatilor, care va avea loc pe 25 octombrie 2017.

Comisia Permanentă a UNBR, reunită în ședința din 7 octombrie 2017, a luat act de demersurile întreprinse de conducerea executivă a UNBR privind invitarea și sprijinirea barourilor interesate în organizarea de acțiuni dedicate Zilei Europene a Avocaților, care va avea loc pe 25 octombrie 2017.

Conform comunicatului CCBE, anul acesta, obiectivul organizării acestei zile este acela de a explora în ce măsură inovarea digitală să poate face profesia juridică mai accesibilă, astfel încât să promoveze o relație mai bună a cetățenilor cu avocații. Practic, este vorba de impactul asupra profesiei al noilor canale de difuzare a informației juridice, de noile platforme de interconectare avocat client și de modul în care tehnologiile afectează cererea și oferta de servicii juridice, modul de prestare al serviciile juridice și, mai ales, viitorul profesiei de avocat.

Comisia Permanentă a UNBR a luat act de acțiunile anunțate de Barouri și s-a decis publicarea pe site-ul UNBR a comunicărilor făcute de acestea în ceea ce privește evenimentele organizate cu prilejul Zilei Europene a Avocaților.

În ceea ce privește dezideratul digitalizării profesiei, UNBR a realizat o serie de demersuri în scopul folosirii tehnologiei pentru a întări relația cetățean avocat.

Unul dintre acestea este un program conversie audio-text, unde avocaÈ›ii pot dicta cererile care se transformă în scris. Apoi, tot în idea trecerii la revoluÈ›ia digitală, sunt în curs de dezvoltare aplicaÈ›ii funcÈ›ionale în Tabloul naÈ›ional al avocaÈ›ilor, precum È™i un Ghid al Registrului informatic al actelor atestate de avocat. AplicaÈ›iile, cu multiple funcÈ›ionalități, sunt disponibile (sau in curs de dezvoltare/finalizare) avocaÈ›ilor din „Contul avocatului” aflat pe site-ul www.unbr.ro . Acestea se referă la interconectare cu Casa de Asigurări a AvocaÈ›ilor, pentru avocaÈ›ii din Baroul BucureÈ™ti, sesizare electronică a Oficiului NaÈ›ional de Prevenire È™i Combatere a Spălării Banilor, Interconectare cu portalul EMAP folosit de instanÈ›e pentru verificarea avocaÈ›ilor cu drept de exercitare etc. Sunt È™i o serie de idei de extindere a aplicaÈ›iilor, pe care le vom anunÈ›a pe măsură ce vor fi finalizate.

Tot în idea digitalizării accesului la informația juridică, la nivelul UNBR se fac eforturi în cea ce privește implementarea unor soluții de acces al avocatului la dosarul electronic, la instanțele unde există un astfel de dosar, prin sistemul autentificării la Tabloul avocaților, în urma încheierii unui Protocol încheiat cu CSM.

De asemenea, Comisia Permanenta a UNBR a decis să pună la dispoziția barourilor un material documentar (constând în studii, analize, articole privind impactul digitalizării asupra avocaturii), precum și propuneri tematice orientative, care ar putea veni în sprijinul evenimentelor organizate cu prilejul Zilei Europene a Avocaților.

Nu în ultimul rând, membrii Comisiei Permanente a UNBR transmit mulțumiri pentru invitația adresată acestora de către decanul Baroului Alba de a participa la evenimentele organizate de Baroul Alba, la 20 Octombrie 2017, cu prilejul Zilei Europene a Avocaților. În cadrul ședinței Comisiei Permanente s-a stabilit că decizia de a participa este individuală pentru fiecare membru, în funcție de programul profesional. Cei care doresc să participe vor anunța din timp organizatorii și UNBR pentru luarea măsurilor impuse de participare.

Link-uri: