Hotararea nr. 180 din 17 decembrie 2016 a Consiliului UNBR privind aprobarea Regulamentului - Cadru pentru organizarea, functionarea si atributiile serviciilor de asistenta judiciara ale barourilor, prevazut in Anexa

Hotararea nr. 180/17.12.2016 a Consiliului UNBR privind aprobarea Regulamentului-Cadru al asistentei judiciare

UNIUNEA NAŢIONALĂ‚ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

 

HOTĂRÂREA nr. 180

17 decembrie 2016

În conformitate cu dispoziţiile art. 66 lit. a) şi b) şi ale art. 77 lit. b) şi 79 alin. (2) din Legea 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 158 lit. b) şi art. 160 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat , adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere propunerea Regulamentului  Cadru pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de asistenţă judiciară ale barourilor făcută de Departamentului de Coordonare a Asistenţei Judiciare (DCAJ), astfel cum a fost adoptată de Grupul de lucru constituit prin 157/03 septembrie 2016, ţinând cont de dezbaterile din şedinţa Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România (UNBR), Consiliul U.N.B.R., întrunit în şedinţa din 17 decembrie 2016, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

 Art. 1 “ Se aprobă Regulamentul “ Cadru pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de asistenţă judiciară ale barourilor, prevăzut in Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 “ Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR, barourilor şi Departamentului de Coordonare a Asistenţei Judiciare (DCAJ) şi se afişează pe website-ul www.unbr.ro .

Art. 3 “ DCAJ şi barourile vor lua măsurile corespunzătoare pentru aducerea Regulamentului-Cadru la cunoştinţa avocaţilor şi a Serviciilor de Asistenţă Judiciară şi pentru punerea sa în aplicare.

C O N S I L I U L  U. N. B. R.


DOC / PDF