In cadrul actiunilor initiate de Uniunea Nationala a Barourilor din Romania pentru "Ziua Europeana a Avocatilor – 2017" cu tema "AVOCAÈšII IN E-VOLUÈšIE", in sedinta din 07 octombrie 2017, Comisia Permanenta a UNBR a luat act de finalizarea aplicati

"Conversie audio in text" aplicatie din "Tabloul national al avocatilor" pusa la dispozitia avocatilor gratuit, finalizata in cadrul actiunilor initiate de UNBR pentru "Ziua Europeana a Avocatilor - 2017" cu tema "AVOCAÈšII IN E-VOLUÈšIE".

ÃŽn cadrul acÈ›iunilor iniÈ›iate de Uniunea NaÈ›ională a Barourilor din România pentru „Ziua Europeană a AvocaÈ›ilor – 2017” cu tema „AVOCAÈšII ÃŽN E-VOLUÈšIE”, în È™edinÈ›a din 07 octombrie 2017, Comisia Permanentă a UNBR a luat act de finalizarea aplicaÈ›iei „Conversie audio în text”, instrument destinat tehnoredactării documentelor după dictare, pus la dispoziÈ›ia avocaÈ›ilor prin intermediul contului din „Tabloul naÈ›ional al avocaÈ›ilor”, bază de date constituită din tablourile avocaÈ›ilor barourile membre UNBR. Accesul la aplicaÈ›ia „Conversie audio în text” se face prin intermediul meniului „Contul avocatului” de pe site-ul www.unbr.ro. Accesul avocaÈ›ilor la aplicaÈ›ie È™i utilizarea acesteia sunt gratuite, cheltuielile de dezvoltare È™i implementare fiind suportate de Uniunea NaÈ›ională a Barourilor din România. „Tabloul naÈ›ional al avocaÈ›ilor” cuprinde È™i alte aplicaÈ›ii dezvoltate sau în curs de dezvoltare destinate utilizării de către avocaÈ›i.