JUST ACCESS – ANUNÈš SELECÈšIE EXPERÈšI (AVOCAÈšI) in cadrul proiectului "Program de educatie si asistenta juridica pentru imbunatatirea accesului cetatenilor la justitie - JUST ACCESS"

Anunt selectie experti (avocati) in cadrul proiectului "JUST ACCESS"

ANUNÈš SELECÈšIE EXPERÈšI (AVOCAÈšI)

În cadrul proiectului Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – JUST ACCESS

  1. INFORMAȚII GENERALE

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA, în calitate de Beneficiar implementează începând cu data de 22.06.2018, în parteneriat cu Fundația Centrul de Resurse Juridice (partener), proiectul “Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – JUST ACCESS”, contract de finanțare nr. 153/22.06.2018, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă; Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente; Obiectivul specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

 2. OBIECTIVELE PROIECTULUI

2.1. Obiectivul general al proiectul îl reprezintă îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la justiţie (în special pentru categoriile aparţinând grupurilor vulnerabile) prin informare-conştientizare în rândul cetăţenilor și prin creşterea calităţii serviciilor furnizate de către autorităţile centrale și locale ca urmare a promovării formării continue a avocaților și specialiștilor din domeniul social și a inter-disciplinarităţii în abordarea cazurilor.

2.2. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– Obiectiv specific nr. 1: CreÈ™terea accesului la justiÅ£ie al cetăţenilor prin derularea de campanii naÅ£ionale de informare È™i educaÅ£ie juridică în rândul a peste 6000 de tineri (elevi È™i studenÈ›i).
– Obiectiv specific nr. 2: ÃŽmbunătățirea serviciilor È™i asistentei juridice oferite cetăţenilor prin formarea a cel puÅ£in 210 de angajaÅ£i DGASPC È™i SPAS la nivel naÅ£ional, în vederea alcătuirii de echipe multidisciplinare (avocaÈ›i, juriÅŸti, asistent social, psiholog) care să răspundă nevoilor cetăţenilor cu privire la accesul la justiÈ›ie.
– Obiectiv specific nr. 3: ÃŽmbunătățirea serviciilor juridice puse la dispoziÅ£ia cetăţenilor, inclusiv a categoriilor vulnerabile prin crearea unor resurse de învăţare È™i formarea a aprox. 1400 de profesioniÅŸti din domeniul juridic (avocaÈ›i È™i personal din cadrul administraÅ£iei publice cu atribuÅ£ii în legătură cu activitatea sistemului judiciar) pentru implementarea Noilor Coduri fundamentale (penal, procedură penală, civil, procedură civilă).
– Obiectiv specific nr. 4: ÃŽmbunătățirea cadrului legislativ în vederea creÅŸterii accesului la justiÅ£ie al categoriilor defavorizate/grupurilor vulnerabile prin elaborarea de propuneri de modificare în vederea îmbunătăţirii asistenÅ£ei juridice È™i accesului la justiÅ£ie.

2.3 Principalele rezultate așteptate ale proiectului

Proiectul contribuie la îndeplinirea rezultatului de program: ”Grad crescut de acces la justiţie al cetăţenilor prin derularea de campanii de informare/educaţie juridică și oferirea de servicii suport, inclusiv de asistenţă juridică, puse la dispoziţia cetăţenilor” prin următoarele rezultate așteptate, stabilite la nivel de proiect:
– Rezultat proiect 1: Realizarea unei campanii privind educaÅ£ia juridică în rândul tinerilor din 6 centre universitare (educaÅ£ie juridică pentru studenÅ£ii la asistenţă socială, sociologie, psihologie, poliÅ£ie, cu privire la drepturile cetăţenilor È™i accesul la justiÈ›ie).
– Rezultat proiect 2: ÃŽmbunătățirea serviciilor È™i a asistentei juridice oferite de DGASPC/SPAS È™i avocaÈ›i prin crearea de echipe multidisciplinare non-formale în beneficiul grupurilor vulnerabile (avocat, juriÅŸti, asistent social, psiholog).
– Rezultat proiect 3: Crearea unor resurse de învăţare pentru profesioniÅŸti din domeniul juridic, cu precădere avocaÈ›i din carul barourilor, cu atribuÅ£ii în legătură cu funcÅ£ionarea Serviciilor de Asistenţă Juridică È™i personal din cadrul administraÅ£iei publice cu atribuÅ£ii în legătură cu activitatea sistemului judiciar, în vederea îmbunătăţirii serviciilor acordate de aceÈ™tia È™i creÅŸterii accesului la justiÅ£ie al cetăţenilor ce aparÅ£in categoriilor defavorizate/grupurilor vulnerabile.
– Rezultat proiect 4: ÃŽmbunătăţirea cadrului legislativ în vederea creÅŸterii accesului la justiÅ£ie al categoriilor defavorizate/grupurilor vulnerabile prin elaborarea de propuneri de modificare a manierei în care se acordă asistență juridică din oficiu ÅŸi pentru încurajarea efectivă a avocaturii pro bono în beneficiul categoriilor defavorizate/grupurilor vulnerabile.

3. PROCEDURA DE SELECȚIE A EXPERȚILOR COOPTAȚI DE UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE DIN PROIECT (ACTIVITATEA 3.2 ȘI ACTIVITATEA 3.3)

3.1. INFORMAÈšII GENERALE

Conform cererii de finanțare, activitățile care vor conduce la atingerea rezultatelor amintite se vor realiza cu aportul unor experți– avocați lectori INPPA, ce urmează a fi selectați în baza prezentei Proceduri de selecție.

În vederea realizării obiectivelor propuse și atingerii rezultatelor stabilite, în cadrul proiectului sunt prevăzute următoarele activități pentru care este necesară selectarea de experți – avocați lectori:

a).  Organizarea a 41 sesiuni de formare dedicate avocatilor (activitatea 3.2. din proiect).

Se vor organiza 41 de sesiuni de formare (cate o sesiune de formare în fiecare județ+ Mun. Bucuresti) cu o durata de o zi, 8 ore/workshop.

Grupul țintă: avocați

Sesiunile de formare vor acoperi în principal următoarele teme:
– tratarea reglementarilor privitoare sau cu incidenta în facilitarea accesului la justiÈ›ie a cetățenilor, inclusiv grupuri vulnerabile, din perspectiva noilor coduri (Noul Cod Civil, Noul Cod de Procedura Civila/ Noul Cod Penal, Noul Cod de procedura Penala);
– analiza acestor modificări din perspectiva jurisprudenÈ›ială;
– ajutorul public judiciar È™i asistenÈ›a judiciară în materie penală – standarde de calitate È™i importanÅ£a acestora din perspectiva accesului la justiÅ£ie.

Rezultatul așteptat în urma derulării celor 41 de workshop-uri – peste 1.000 de avocați formați la nivel național pentru îmbunătățirea modalității de acordare a asistenței juridice acordate cetățenilor (inclusiv grupuri vulnerabile).

La fiecare workshop vor participa câte 2 experÈ›i – lectori avocaÈ›i.

Calendarul estimativ al celor 41 de sesiuni de formare este următorul:

Nr. crt.Data workshopOraș desfășurare workshop
1.30.01.2019București
2.31.01.2019Giurgiu
3.02.02.2019Călărași
4.08.02.2019Ialomița
5.09.02.2019Teleorman
6.22.02.2019Constanța
7.23.02.2019Tulcea
8.25.02.2019Brăila
9.26.02.2019Galați
10.09.03.2019Buzău
11.11.03.2019Prahova
12.16.03.2019Dâmbovița
13.16.03.2019ArgeÈ™
14.23.03.2019Vâlcea
15.25.03.2019Suceava
16.26.03.2019Botoșani
17.27.03.2019Iași
18.28.03.2019Vaslui
19.29.03.2019NeamÈ›
20.29.03.2019Bacău
21.29.03.2018Vrancea
22.03.05.2019Harghita
23.04.05.2019MureÈ™
24.18.05.2019Brașov
25.18.05.2019Covasna
26.20.05.2019Bihor
27.21.05.2019Satu-Mare
28.22.05.2019Sălaj
29.23.05.2019MaramureÈ™
30.24.05.2019Bistrița
31.25.05.2019Cluj
32.10.06.2019Timișoara
33.11.06.2019Arad
34.12.06.2019CaraÈ™ Severin
35.13.06.2019Mehedinți
36.14.06.2019Gorj
37.15.06.2019Dolj
38.15.06.2019Olt
39.17.06.2019Sibiu
40.18.06.2019Alba Iulia
41.19.06.2019Hunedoara

Pentru derularea activității 3.2. din proiect va fi selectat un număr de 82 de experți (preferabil 2 avocați-lectori din fiecare județ), experți în unul dintre domeniile de competență profesională solicitate (drept civil, drept penal, ajutorul public judiciar și asistența judiciară în materie penală).

b). Organizarea a 15 sesiuni de formare multidisciplinare dedicate avocaților, specialiștilor DGASPC/SPAS, pe tema directivei 2012/29/UE și a legislației anti-discriminare (Activitatea 3.3. din proiect).

Durata fiecărei sesiuni multidisciplinare va fi de 16 ore (2 zile /sesiune).

Sesiunile de formare multidisciplinare au două obiective:
– CreÈ™terea nivelului de educaÈ›ie juridică È™i conÈ™tientizare a personalului DGASPC/SPAS care oferă servicii unor categorii defavorizate cu privire la drepturi È™i mecanisme administrative È™i juridice de protecÈ›ie a drepturilor persoanelor vulnerabile în vederea unei adecvate reprezentări a intereselor beneficiarilor DGASPC/SPAS;
– Stabilirea unor canale de comunicare È™i cooperare între avocaÈ›i È™i personalul DGASPC/SPAS pentru a creste accesul real la justiÈ›ie prin îmbunătățirea calității asistenÈ›ei juridice acordată categoriilor defavorizate.

Sesiunile de formare multidisciplinare se vor organiza în următoarele judeţe: Bihor, Satu Mare, Maramureş, Suceava, Bistriţa Năsăud, Alba, Mureş, Bacău, Vaslui, Galaţi, Caraș-Severin, Gorj, Prahova, Brăila, Teleorman.

Calendarul estimativ al celor 15 sesiuni de formare multidisciplinare este următorul:

Nr. Crt.Data workshopOraș desfășurare workshop
1.30.01.2019București
2.31.01.2019Giurgiu
3.02.02.2019Călărași
4.08.02.2019Ialomița
5.09.02.2019Teleorman
6.22.02.2019Constanța
7.23.02.2019Tulcea
8.25.02.2019Brăila
9.26.02.2019Galați
10.09.03.2019Buzău
11.11.03.2019Prahova
12.16.03.2019Dâmbovița
13.16.03.2019ArgeÈ™
14.23.03.2019Vâlcea
15.25.03.2019Suceava

Grupul țintă vizat pentru cele 15 sesiuni de formare multidisciplinare este alcătuit din
–  avocaÈ›i, în special avocaÈ›i înscriÈ™i pe liste de curator judiciar È™i personalul angajat al barourilor cu atribuÈ›ii în funcÈ›ionarea Serviciilor de Asistență Juridică, inclusiv avocaÈ›i înscriÈ™i în Registrele de asistență judiciară ale barourilor (avocaÈ›i din oficiu);
– personal din cadrul DirecÈ›iilor Generale de Asistență Socială È™i ProtecÈ›ia Copilului È™i ai Serviciilor Publice de Asistență Socială cu atribuÈ›ii în legătură cu sistemul judiciar (consilieri juridici, psihologi, asistenÈ›i sociali, manageri de caz).

La fiecare dintre cele 15 sesiuni multidisciplinare din partea UNBR vor participa câte 2 experți avocați lectori care vor susține workshop-urile împreună cu alți 2 experți desemnați /selectați de partenerul din proiect, Fundația Centrul de Resurse Juridice.

  

Pentru cele doua activități din proiect, menționate la punctele a) și b) din prezentul articol, se vor selecta un număr total de 112 experți avocați, respectiv: 

Nr. crt.Denumire pozițieNr. poziții disponibileNr. estimative de ore alocate/sesiune de formare Nr. de sesiuni de formare
1Expert-avocat cu expertiza în drept civil/ drept penal/ ajutorul public judiciar/asistenÈ›a judiciară în materie penală82 experÈ›i20 ore/lector /workshop (8 ore pentru pregătire, 8 – ore susÈ›inere sesiune formare È™i 4 ore raportare È™i feedback, Total: 2 lectori*20 ore = 40 ore/workshop.41 (câte o sesiune de formare în fiecare judeÈ› + Mun. BucureÈ™ti) menÈ›ionate la 3.1. lit. a).
2Expert-avocat30 experți20 ore /sesiune de 2 zile: 4 ore pregătire și 16 formare efectiva15 sesiuni în județele menționate la 3.1. lit. b).

 

3.2. ETAPELE PROCEDURII DE SELECÈšIE

Selectarea avocaților lectori se va realiza în doua etape:

a) ETAPA I. EVALUAREA DOSARELOR TRANSMISE DE CANDIDAÈšI.

Pot candida pentru unul sau mai multe (în măsura în care calendarul permite) dintre posturile de experți disponibile în cadrul proiectului Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – JUST ACCESS, doar avocați definitivi, lectori INPPA/avocați înscriși în Registrele de asistență judiciară ale Barourilor sau în listele curatorilor speciali.

Persoanele interesate vor transmite pe adresa de email justa @ unbr.ro, cel târziu până la data de 15 ianuarie 2019, următoarele documente, organizate într-un folder (dosar în format electronic):
– Scrisoare de intenÈ›ie;
– Curriculum vitae;
– Documente justificative privind pregătirea profesională È™i experienÈ›a practică.

Comunicările efectuate pe adresa de email indicată vor avea obligatoriu, la linia SUBIECT mențiunea – CANDIDATURA  LECTOR JUST ACCESS.

Dosarele conținând documentele transmise electronic vor fi transmise și în format fizic (printat) pe adresa Uniunii Naționale a Barourilor din România din Mun. București, Splaiul Independenței nr. 5, sector 5.

Nu vor fi luate în considerare documentele transmise fizic dar care nu au fost incluse și în dosarul transmis electronic până la data anterior  menționată.

Nerespectarea termenului de depunere a tuturor documentelor în forma solicitată va conduce automat la respingerea  candidaturii.

Notă! Vor fi excluși din procedura de selecție avocații care înregistrează restante la plata taxelor și contribuțiilor profesionale datorate conform legii.

Evaluarea dosarelor se va realiza de către o comisie numită în baza unei decizii emise de Uniunea Națională a Barourilor din România.

Comisia de selecție va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

a) Documentația de înscriere solicitată:
– Scrisoare de intenÈ›ie semnată de candidat. ÃŽn scrisoarea de intenÈ›ie se va menÈ›iona, între altele, postul (activitatea) pentru care candidează precum È™i workshop-ul/workshop-urile alese;
– Curriculum vitae semnat de candidat. Se va descrie experienÈ›a teoretică È™i practică, precum È™i experienÈ›a similară în derularea unor proiecte/programe/seminarii, etc.;
– Copii după documente justificative: certificate, diplome, adeverinÈ›e, referinÈ›e/scrisori de recomandare/alte documente care dovedesc îndeplinirea cerinÈ›elor de calificare solicitate.
b) Experiența profesională: se solicită experiență de minim 5 ani ca avocat definitiv;
c) Experiența similară: se solicită cel puțin o participare în calitate de speaker/lector/expert în cadrul unor conferințe/seminarii/ proiecte similar, etc. în domeniul de specialitate cerut;
d) Respectarea termenului de transmitere a dosarului. Se verifică dacă dosarul (în varianta electronică și fizică) a fost primit în termenul menționat în prezenta procedură.

Nota! Comisia de evaluare își rezervă dreptul de a solicita candidaților pe parcursul evaluării și alte documente care să ateste îndeplinirea cerințelor solicitate, în cazul în care este necesară o astfel de clarificare.

După prima etapă, Comisia de selecție va întocmi un Proces verbal în care se vor menționa rezultatele selecției dosarelor depuse.

b) ETAPA II. INTERVIU

Candidații declarați “admiși” vor fi invitați în cea de-a două etapă, care va consta în susținerea unui interviu care poate avea loc la sediul UNBR sau poate fi susținut prin mijloace moderne de comunicare la distanță. Interviurile vor avea loc în perioada 21-23 ianuarie 2019.

În cadrul interviului discuțiile se vor axa pe următoarele aspecte:

– experienÈ›a profesională ca lector;
– capacitățile È™i abilitățile candidatului de a susÈ›ine sesiunea de formare: vor fi analizate nivelul/capacitatea de comunicare È™i relaÈ›ionare în lucrul cu profesioniÈ™ti în domeniului dreptului/specialiÈ™ti în domeniul asistenÈ›ei sociale;
– abilitățile de planificare/organizare/evaluare, capacitatea de sinteză È™i transmitere a informaÈ›iei;

Fiecare candidat va primi un punctaj total. Selecția experților se va realiza în ordinea descrescătoare a mediei aritmetice a punctajului acordat de fiecare dintre membrii comisiei de selecție. Nu vor fi selectați candidații care obțin note mai mici de 7. Comisia de selecție va întocmi un Proces verbal de evaluare în care se va menționa punctajul acordat.

3.3. Selecția finală. Criterii de departajare

În situația în care există doi sau mai mulți candidați eligibili care au candidat pentru același post, vor avea prioritate acei candidați care îndeplinesc următoarele cerințe suplimentare, în ordinea menționată:

–  este înscris în Registrul de asistență juridică al Baroului/ Registrul Curatorilor speciali;
–  a participat în calitate de lector/formator în cadrul unui proiect cu finanÈ›are nerambursabilă;
– deÈ›ine o experiență profesională mai mare în domeniul de specialitate cerut.

Candidații vor fi informați prin email /telefonic (la adresa de email/numărul menționat în CV) despre rezultatul procedurii de selecție (admis/respins).

4. ALTE INFORMAÈšII

Activitățile de formare vor respecta și vor include module dedicate respectării principiilor orizontale, respectiv egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă.
Metodologia de formare va fi pusă la dispoziția experților avocați de către Beneficiar (UNBR) dar, în cadrul fiecărei sesiuni de formare experții lectori vor aborda exemple practice adaptate la specificul județului/ regiunii geografice și al participanților la sesiunile de formare;
– ExperÈ›ii avocaÈ›i selectaÈ›i vor avea asigurate toate costurile privind cazarea È™i masa, transportul intern È™i vor beneficia de un onorariu stabilit în conformitate cu bugetul proiectului, în cuantum brut de 140 lei/ora.

*

Persoana de contact pentru eventuale clarificări este
dna Veronica MorecuÈ›, telefon: 0771/760079 email: veronica.morecut @ unbr.ro