Ordinea de zi a sedintei Comisiei Permanente a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania din zilele de 19 – 20 ianuarie 2018

Ordinea de zi a sedintei Comisiei Permanente a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania din zilele de 19 - 20 ianuarie 2018

ÃŽn perioada 19 – 20 ianuarie 2018 are loc È™edinÈ›a Comisiei Permanente a Uniunii NaÈ›ionale a Barourilor din România cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente a U.N.B.R. din 08 decembrie 2017.
 2. Conlucrarea instituțională la nivel național și cu celelalte profesii juridice din România în 2018. Stabilirea agendei de lucru (Propuneri de proiecte de conlucrare).
 3. Priorități ale profesiei de avocat în anul 2018. Agenda profesiei – Propuneri pe care membrii Comisiei Permanente le-au primit de la barourile pe care le coordonează din punct de vedere teritorial, ale coordonatorilor departamentelor organizate la nivelul UNBR, ale conducerii executive a Casei de Asigurări a AvocaÈ›ilor (CAA), Institutului NaÈ›ional pentru Pregătirea È™i PerfecÈ›ionarea AvocaÈ›ilor (INPPA), Arhivei Electronice de GaranÈ›ii Reale Mobiliare (AEGRM), Comisiei Centrale de Disciplină (CCD) È™i ale Serviciul Contabilitate din cadrul Departamentului Economico-Financiar È™i Administrativ al UNBR. AcÈ›iuni iniÈ›iate în cadrul Proiectului naÈ›ional privind aniversarea Centenarului Marii Uniri de către profesia de avocat din România (analiza informărilor adresate de membrii Grupului de lucru al Consiliului UNBR constituit prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 211/18.02.2017, cu modificările È™i completările ulterioare).
 4. Măsuri organizatorice privind pregătirea Congresului avocaților – aprilie 2018.
 5. Măsuri organizatorice privind Institutul NaÈ›ional pentru Pregătirea È™i PerfecÈ›ionarea AvocaÈ›ilor – INPPA – (materialele de lucru vor fi transmise prin grija vicepreÈ™edintelui UNBR, av. Traian Briciu, Director INPPA).
 6. Priorități privind îmbunătățirea activității în sistemul Casei de Asigurări a AvocaÈ›ilor – CAA – (materiale de lucru vor fi comunicate prin grija PreÈ™edintelui CAA, av. Florin PetroÈ™el).
 7. Organizarea examenului privind verificarea cunoștințelor de drept românesc și de limbă română potrivit art. 100 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare și pct. B din Anexa nr. XXXI la Statutul profesiei de avocat (Sesiunea mai 2018).
 8. Stadiul punerii în aplicare a Anexei 2 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 262/17.06.2017 (Examinarea realizării obiectivelor ce revin fiecărui departament al UNBR, atașată).
 9. Lucrări curente.
 10. Diverse.

Pentru prima parte a ședinței au confirmat participarea reprezentanții următoarelor instituții și autorități din lumea juridică românească:

 • Consiliul Superior al Magistraturii
 • Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi ÅŸi validări a Senatului României
 • Comisia juridică, de disciplină ÅŸi imunităţi a Camerei DeputaÈ›ilor
 • Ministerul JustiÈ›iei
 • Parchetului de pe lângă ÃŽnalta Curte de CasaÈ›ie È™i JustiÈ›ie
 • Institutul NaÈ›ional al Magistraturii
 • AgenÈ›ia NaÈ›ională de Administrare Fiscală
 • Uniunea NaÈ›ională a Notarilor Publici din România
 • Uniunea NaÈ›ională a Executorilor JudecătoreÈ™ti din România
 • Uniunea NaÈ›ională a Practicienilor în Insolvență din România.