Publicam adresa de raspuns a Ministerului Justitiei nr. 6/93102/104539/25.01.2018 prin care informeaza ca s-a dat curs solicitarii UNBR privind comunicarea catre instantele de judecata, prin intermediul Curtilor de Apel in circumscriptia carora functionea

Publicam adresa Ministerului Justitiei prin care informeaza ca s-a dat curs solicitarii UNBR privind comunicarea catre instantele de judecata a Protocolului privind stabilirea onorariilor cuvenite avocatilor pentru furnizarea serviciilor de asistenta judiciara si a Hotararii nr.180/2016 a U.N.B.R.

MINISTERUL JUSTIÈšIEI
Nr. 6/93102/104539/25.01.2018

ÃŽnregistrare la UNBR: 57-DCAJ-2016 / 30.01.2018

Către: Domnul Av. Dr. Petruţ Ciobanu
VicepreÅŸedinte Coordonator DCAJ – UNIUNEA NAÅ¢IONALÄ‚ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Str. Splaiul Independenţei nr.5, Sector 5 Bucureşti
Stimate Domnule VicepreÅŸedinte,

Având în vedere discuţiile avute în data de 04.12.2017 la sediul Ministerului Justiţiei cu dl. Secretar de Stat Nicolae Liviu Popa, precum şi adresa înregistrată sub nr.10453912017, vă aducem la cunoştinţă faptul că am dat curs solicitării dumneavoastră privind comunicarea către instanţele de judecată, prin intermediul Curţilor de Apel în circumscripţia cărora funcţionează, atât a Protocolului privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară, cât şi a Hotărârii nr.180/2016 a U.N.B.R. prin care a fost aprobat Regulamentul-Cadru pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de asistenţă judiciară.

Pentru aspectele solicitate de dumneavoastră cu privire la reluarea procedurilor de completare a protocolului existent, prin introducerea Ministerului Public ca parte, urmează să facem o analiză a cadrului legislativ la nivelul Ministerului Justiţiei, iar rezultatul acestei analize să va fie adus la cunoştinţă.

Faţă de cele de mai sus, vă transmitem adresa înaintată Curţilor de Apel (fără anexe), asigurându-vă, încă odată, de preocuparea permanentă manifestată de Ministerul Justiţiei în legătură cu modul de acordare a asistenţei judiciare din oficiu, ca parte componentă a garantării dreptului la apărare a persoanelor aflate în situaţii dificile.

Cu stimă,
Prof. Univ. Dr. Tudorel Toader
Ministrul Justiției