Publicam comunicarile adresate Ministerului Justitiei si Ministerului Public prin care se solicita sprijinul in vederea realizarii unui nou Protocol, conform art. 84 alin.(1) din Legea nr. 51/1995, republicata.

Publicam comunicarile adresate Ministerului Justitiei si Ministerului Public prin care se solicita sprijinul in vederea realizarii unui nou Protocol, conform art. 84 alin.(1) din Legea nr. 51/1995, republicata.

Prin adresa nr. 55-DCAJ-2018 din 13 decembrie 2018, transmisă și înregistrată la Ministerul Justiției sub nr. 107473/14.12.2018 și la Ministerului Public sub nr. 1653/14.12.2018 s-a solicitat sprijinul ambelor ministere în vederea vederea inițierii și realizării unui nou Protocol, conform art. 84 alin.(1) din Legea nr. 51/1995, republicată.