Publicam Hotararea Consiliului UNBR nr. 398 din 07-08 decembrie 2018 privind programul de activitati al organelor colective de conducere a profesiei de avocat organizate la nivel national in anul 2019

Publicam Hotararea Consiliului UNBR nr. 398 din 07-08 decembrie 2018 privind programul de activitati al organelor colective de conducere a profesiei de avocat organizate la nivel national in anul 2019

Publicăm Hotărârea Consiliului UNBR nr. 398 din 07-08 decembrie 2018 privind programul de activități al organelor colective de conducere a profesiei de avocat organizate la nivel naÈ›ional în anul 2019, È›inând cont de propunerile È™i dezbaterile făcute în cadrul È™edinÈ›ei Consiliului U.N.B.R. privind orarul de organizare a adunărilor generale ale avocaÈ›ilor, de calendarul evenimentelor È™i al acÈ›iunilor programate a fi desfășurate de către barouri È™i de activitățile planificate a se desfășura la nivelul CCBE – Consiliului Barourilor Europene È™i ale U.I.A. – Uniunii InternaÈ›ionale a AvocaÈ›ilor (în limita comunicărilor făcute către U.N.B.R.), în raport de datele susÈ›inerilor examenelor organizate de Consiliul U.N.B.R., prin I.N.P.P.A., potrivit Legii nr. 51/1995 pentru organizarea È™i exercitarea profesiei de avocat.


Download DOCX / PDF