Publicam rezultatul selectiei efectuate in cadrul proiectului LawyerEx, ca urmare a anuntului privind selectia participantilor publicat pe site www.unbr.ro la data de 09 octombrie 2019

Publicam rezultatul selectiei efectuate in cadrul proiectului LawyerEx, ca urmare a anuntului privind selectia participantilor publicat pe site www.unbr.ro la data de 09 octombrie 2019

Acest proiect este finanțat cu sprijinul Programului Justiție al Uniunii Europene / This project is financed with the support of the Justice Programme of the European Union.

Publicăm rezultatul selecției efectuate în cadrul proiectului LawyerEx, ca urmare a anunțului privind selecția participanților publicat pe site www.unbr.ro la data de 09 octombrie 2019

La apelul pentru candidaturi lansat de UNBR la 9 octombrie 2019 au răspuns 12 avocați: 1 avocat din Baroul Timiș, 2 avocați din Baroul Harghita și 9 avocați din Baroul București.

Un candidat a fost respins întrucât nu a îndeplinit condiția de eligibilitate privind vechimea maximă în profesie de 7 ani.

Toate celelalte candidaturi au fost analizate prin prisma competențelor specifice care pot fi utilizate în cadrul programului de schimb. A fost luat în considerare și criteriul privind repartiția geografică a candidaților pentru a asigura o reprezentare cât mai largă la nivel național.

Au fost selectați un avocat din Baroul Harghita și doi avocați din Baroul București.

Având în vedere solicitarea  managerului de proiect  de a constitui  și o listă de rezervă, pentru eventualitatea în care persoanele selectate nu vor putea da curs programului de schimb, s-a decis  ca aceasta să cuprindă pe toți ceilalți candidați eligibili.

Înscrierea pe lista de rezervă nu garantează admiterea în următoarele runde de selecție.


Download DOCX / PDF