RAPORT AL COMISIEI CATRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU ȘI COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN privind punerea in aplicare a Recomandarii din 11 iunie 2013 a Comisiei privind principiile comune aplicabile actiunilor colective in incetare si in despagu

Raportul Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu si Comitetul economic si social european privind punerea in aplicare a Recomandarii din 11 iunie 2013 a Comisiei

Publicăm Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul economic și social european privind punerea în aplicare a Recomandării din 11 iunie 2013 a Comisiei privind principiile comune aplicabile acțiunilor colective în încetare și în despăgubire introduse în statele membre în cazul încălcării drepturilor conferite de legislația Uniunii (2013/396/UE)


Download DOCX / PDF