Va informam ca pe site-ul Curtii Constitutionale a Romaniei a fost postat un Comunicat in care se arata ca in sedinta din 04 aprilie 2017, Curtea „A admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca sintagma "de natura sa aduca atingere pre

Comunicat al Curtii Constitutionale din 04.04.2017: Sintagma de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei din cuprinsul art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995 ... este neconstitutionala"

COMUNICAT DE PRESÄ‚

04.04.2017

În ziua de 4 aprilie 2017, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României, al art.11 alin.(1) lit.d) şi al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere următoarele excepţii de neconstituţionalitate:

I. Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.27 lit.d) şi ale art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată.

Prevederile legale criticate au următorul cuprins:

Art.14: Este nedemn de a fi avocat:[…]

a) cel condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească la pedeapsa cu închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;

Art. 27: Calitatea de avocat încetează:[…]

d) dacă avocatul a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală şi care îl face nedemn de a fi avocat, conform legii. „

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi:

1. A admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma de natură să aducă atingere prestigiului profesiei din cuprinsul art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, este neconstituţională.

Curtea a constatat că sintagma de natură să aducă atingere prestigiului profesiei din cuprinsul art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995 contravine art.1 alin.(5) din Constituţie, redactarea acesteia fiind lipsită de claritate şi precizie, având în vedere că nu se precizează în mod clar acele infracţiuni care aduc atingere prestigiului profesiei de avocat. Aşa fiind, necircumstanţierea expresă a acelor infracţiuni care sunt de natură să aducă atingere prestigiului profesiei de avocat lasă loc arbitrariului, făcând posibilă aplicarea diferenţiată a sancţiunii excluderii din profesie, în funcţie de aprecierea subiectivă a organelor competente.

2. A respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art.27 lit.d) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanţei care a sesizat Curtea Constituţională, respectiv Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

[…]


DOCX / PDF