BAROUL MURES

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

Targu Mures, str. Justitiei, nr. 1, Jud. Mures, Tel./Fax: 0265-261669, E-mail: baroul_mures_av@yahoo.com

SERVICIUL DE ASISTENTA JURIDICA

Asistenta juridica obligatorie Ajutor public judiciar

ANUNTURI SI EVENIMENTE

Stiri Anunturi Evenimente

BAROUL MURES

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

Universitatea Petru Maior - Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, Departamentul de drept si administratie publică

Curtea de Apel Tg-Mures

Parchetul de pe langa Curtea de Apel Tg-Mures

organizeaza

 

CONFERINTA

Cu temele

 

·        RAspunderea civilA a asiguratorului pentru fapta celui asigurat;

 

·        Repararea pagubei materiale sau a daunei morale în caz de privare nelegalA de libertate;

 

·        Evaluarea daunelor interese –reducerea clauzei penale Si evaluarea legalA a daunelor interese moratorii;

 

·        Probleme practice ivite în aplicarea noului Cod de procedurA civilA,

 

la Tg-Mures in ziua de vineri 13.11.2015 incepand cu orele 9,00 la Univ. Petru Maior - Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, Departamentul de drept si administratie publică, str. Livezeni nr. 69 – Aula “Tudor Draganu”, dupa urmatorul program:

 

8,30-9,00 – Inregistrarea participantilor

 

9:00 –10:00

 

 

 

10:00–10:45

 

 

 

 

10:45-11:00

 

Expunere: „Răspunderea civilă a asiguratorului pentru fapta celui asigurat”

- Bogdan Dumitrache  – formator I.N.M.

 

Expunere: „Repararea pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare judiciară sau în caz de privare nelegală de libertate”

                  - Bogdan Dumitrache  – formator I.N.M.

 

Pauză de cafea

 

11:00–12:00

 

 

 

12:00–12:30

Expunere: „Evaluarea daunelor interese – reducerea clauzei penale şi evaluarea legală a daunelor interese moratorii”

- Bogdan Dumitrache  – formator I.N.M.

 

Pauză de cafea

 

12:30–14:30 

 

Expunere: Probleme practice ivite în aplicarea Noului Cod de procedură civilă:

1. Caracterul de titlul executoriu al actelor de constituire a garanţiilor accesorii contractelor de împrumut încheiate de casele de ajutor reciproc. Învestirea cu formulă executorie;

2. Existenţa pe rolul instanţelor judecătoreşti, în acelaşi timp, a unei contestaţii la executare având ca obiect anularea titlului executoriu, în temeiul art. 713 alin. (2) NCPC, şi a unei acţiuni în anularea acestuia, promovată pe calea dreptului comun. Litispendenţă. Inadmisibilitate. Suspendarea judecăţii;

3. Admisibilitatea promovării contestaţiei la executare prin care se invocă caracterul abuziv al unor clauze cuprinse în titlu executoriu, în temeiul Legii nr. 193/2000;

4. Interpretarea sintagmei „acelaşi obiect principal şi aceeaşi cauză” din art. 96 ind. 2 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti;

5. Calificarea cererii de restituire a unei plăţi efectuate de bunăvoie în temeiul unui titlu executoriu desfiinţat. Acţiune în plată nedatorată sau întoarcerea executării;

6. Soluţionarea cererilor în materie necontencioasă introduse după soluţionarea definitivă a unei alte cereri identice. Autoritate de lucru judecat;

7. Verificarea competenţei instanţei la momentul soluţionării cererii de suspendare provizorie;

8. Comunicarea actelor de procedură şi citarea în cazul în care acestea sunt restituite la dosar cu menţiunea destinatar mutat, iar  adresa la care s-a făcut comunicarea este cea a sediului cu care persoana juridică figurează la ORC, respectiv adresa de domiciliu a persoanei fizice, astfel cum aceasta a fost evidenţiată în DEPABD;

9. Regularizarea cererii de chemare în judecată. Posibilitatea de a realiza o a doua comunicare de complinire a lipsurilor, dacă acestea au fost acoperite numai parţial. Posibilitatea de a dispune anularea parţială a cererii de chemare în judecată. Ipoteza în care  reclamantul nu complineste decât partial solicitările instantei, iar cu privire la taxa de timbru formulează cerere de ajutor public; se mai impune soluţionarea acestei cereri, deşi cererea trebuie anulată pentru necomplinirea altor cerinţe?;

10. Timbrarea cererilor de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii judecătoreşti.

 

- judecător Delia Narcisa Theohari, formator I.N.M.

 

 

 

14:30-15:00

Concluzii

 

15,00 – Pranz – Restaurantul Hotel “Continental” din Tg-Mures.

 

 

 

       Conferinta este evaluata de Centrul Teritorial Brasov al INPPA cu 7 puncte de pregatire profesionala.

          Taxa de participare este de 120 lei si include mapa de participare, pauza de cafea si masa de pranz.

 

 

Persoanele interesate de participarea la aceasta conferinta sunt invitate sa se inscrie la secretariatul Baroului Mures pana in data de 12.11.2015 inclusiv, taxa de participare putand fi achitata in numerar sau in contul Baroului Mures CIF 4275187 COD IBAN RO14 RNCB 0193 0159 6796 0001 deschis la BCR Central Tg-Mures, dovada platii taxei urmand a fi prezentata la inscriere.

         

 

 

Baroul Mures

prin decan av. Nicolae T Galdea

 

 

 

 

STIMAŢI COLEGI,

 

VĂ ANUNŢĂM PE ACEASTĂ CALE CĂ, ÎN PERIOADA 26.10.2015-12.11.2015, ÎNCASĂRILE PENTRU BAROU RESPECTIV UNBR, SE VOR FACE LA DECANAT, LA CAMERA 35, ÎNTRUCÂT D-NA CRIŞAN ALEXANDRA ESTE ÎN CONCEDIU DE ODIHNĂ.

FORMULARELE TIPIZATE VOR FI DISTRIBUITE TOT ÎN ACEST LOC LA D-NA SECRETAR COLHON ZORICA

 

 

DECAN

 

 

AV. NICOLAE T. GALDEA

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL MURES

540069 – TG-MURES, str. Justitiei, nr. 1, jud. Mures, tel 0265 261669, fax 0365 424576

E-mail baroul_mures_av@yahoo.com

http://www.baroul-mures.ro

 

CONVOCATOR

 

Se convoaca Adunarea Generala extraordinara a avocatilor din Baroul Mures pentru data de 27.10.2015, orele 14,00 la Curtea de Apel Tg-Mures – Sala 52, Tg-Mureş, strada Justitiei, nr. 1, cu urmatoarea:

 

ORDINE DE ZI

 

1. Informare stadiu mandat adunare generala privind vanzarea imobilului din Tg-Mures, str. A. Filimon, nr. 14. Informare acordare aviz IMMO HOTEL GROUP SRL pentru obtinere PUZ in care sa fie inclus si imobilul din Tg-Mures, str. A. Filimon, nr. 14. Analiza ofertei privind schimbul de imobile.

2. Informare situatie oficii. Prezentare proiect informativ gestionare oficii. Propuneri, discutii.

3. Informare cu privire la dispozitiile Legii nr. 187/2015 respectiv OUG nr. 6/2015 privitor la criteriile de incadrare a avocatilor ca si activitate independenta.

4. Informare cu privire la dispozitiile Legii nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar.

5. Informare actualizare cota barou conform deciziei Consiliului Baroului Mures cu nr. 38/16.06.2015.

6. Pregatirea profesionala. Prezentare situatie punctaj. Propuneri, discutii.

7. Diverse.

 

In situatia in care cvorumul sedintei din data de 27.10.2015 nu este legal intrunit, Adunarea generala extraordinara a avocatilor din Baroul Mures, cu aceeasi ordine de zi cu cea prezentata mai sus, se convoaca pentru data de 03.11.2015, orele 14,00 la Curtea de Apel Tg-Mures – Sala 52, Tg-Mureş, strada Bolyai, nr. 30.

Baroul Mures

Prin decan av. Nicolae T GaldeaUNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
BAROUL MURES
540069 – TG-MURES, str. Justitiei, nr. 1, jud. Mures, tel 0265 261669, fax 0365 424576
E-mail baroul_mures_av@yahoo.com
http://www.baroul-mures.ro
 
Nr. 536/18.09.2015
 
 
Stimati colegi,
 
Avand in vedere protocolul de colaborare in domeniul pregatirii profesionale incheiat cu Curtea de Apel Tg-Mures respectiv Universitatea Petru Maior – Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, conform propunerii calendarului privind organizarea unor conferinte impreuna cu avocatii de Barourile Mures si Harghita precum si cu procurorii din cadrul Parchetelor care deservesc instantele de judecata din raza Curtii de Apel Tg-Mures, conferinte la care sunt invitati profesionisti/formatori din cadrul INM, ne-am propus urmatoarea conferinta la data de 13 noiembrie 2015 cu urmatoarele temele:
 
 
·        Răspunderea civilă a asiguratorului pentru fapta celui asigurat;
·        Repararea pagubei materiale sau a daunei morale în caz de privare nelegală de libertate;
·        Evaluarea daunelor interese – reducerea clauzei penale şi evaluarea legală a daunelor interese moratorii şi
·        Procedură civilă –aspecte teoretice şi practice privind procedura contencioasă,
 
Urmand a avea loc în Aula „Tudor Drăganu” a Facultății de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrativ.
Agenda conferinței:
 
8:30 – 9:00   
Înregistrarea participanților
 
9:00 – 10:00
 
 
 
10:00 – 10:45
 
 
 
10:45-11:00
Expunere: „Răspunderea civilă a asiguratorului pentru fapta celui asigurat”
-judecător Ioan Stelian Vidu  –formator I.N.M.
 
Expunere: „Repararea pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare judiciară sau în caz de privare nelegală de libertate”
                  -judecător Ioan Stelian Vidu  –formator I.N.M.
 
Pauză de cafea
 
 
11:00 – 12:00
 
 
 
12:00 – 12:30
Expunere: „Evaluarea daunelor interese –reducerea clauzei penale şi evaluarea legală a daunelor interese moratorii”
-judecător Ioan Stelian Vidu  –formator I.N.M.
Pauză de cafea
12:30 – 14:30 
Expunere: „Procedură civilă –aspecte teoretice şi practice privind procedura contencioasă”
 -judecător Delia Narcisa Theohari  –formator I.N.M.
 
14:30-15:00
Concluzii
15:00
Prânz– Restaurant Hotel „Continental” Salon „Aman
 
In raport de domeniile prezentate, problemele intampinate de d-voastra in legatura cu temele mai sus mentionate precum si nevoia de a lamuri sau a le aprofunda din punct de vedere teoretic si practic,va rugam sa ne transmiteti in cel mai scurt timp intrebari punctuale, aspecte controversate sau nelamurite in legatura cu aceste domenii, astfel incat sa fie comunicate spre analiza formatorilor INM.
Cu mentiunea ca datele cuprinse in acest anunt mai pot suferi unele modificari, va rugam sa dati curs acestui mesaj.
 
BAROUL MURES
prin decan av. Nicolae T. Galdea
Uniunea Nationala a Barourilor din Romania Baroul Mures