BAROUL MURES

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

Targu Mures, str. Justitiei, nr. 1, Jud. Mures, Tel./Fax: 0265-261669, E-mail: baroul_mures_av@yahoo.com

SERVICIUL DE ASISTENTA JURIDICA

Asistenta juridica obligatorie Ajutor public judiciar

ANUNTURI SI EVENIMENTE

Stiri Anunturi Evenimente

 

 

 

 

                                  A N U N T

 

             

                Dacă doriți să participați la sărbătorirea zilei de 8 MARTIE , aceasta se va ține pe data de  6 MARTIE 2017 ora 18 , la  RESTAURANTUL  GRAND  din Tg.Mureș.

 

               TAXA de participare este de 80 lei și se poate achita la secretariatul baroului , până pe data de 01.03.2017 , inclusiv.

 

               Pe lângă MENIUL OBISNUIT,va fi pentru cei care doresc și MENIU VEGETARIAN , la același preț.

 

              La înscriere ,vă rugăm să menționați și meniul pe care-l doriți.

 

              Vă rugăm să respectați data până la care vă puteți înscrie , întrucât suntem nevoiți a comunica din timp numărul participanților, pentru pregătirea meniului.

 

                                                 Vă mulțumim ,

 

 Tg.Mureș ,17 .02.2017          Colectivul de organizare.

 

 UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL MURES

540069 – TG-MURES, str. Justitiei, nr. 1, jud. Mures, tel 0265 261669, fax 0365 424576

E-mail baroul_mures_av@yahoo.com

http://www.baroul-mures.ro

 

 

      Nr. 55/03.02.2017

 

 

CONVOCATOR

 

 

Se convoaca Adunarea Generala ordinara a avocatilor din Baroul Mures pentru data de 27.02.2017, orele 15,00 la Tribunalul Mures, sala 7, din strada Bolyai, nr. 30, Tg-Mureş, cu urmatoarea:

 

ORDINE DE ZI

 

1). Prezentarea rapoartelor anuale ale Consiliului Baroului Mures respectiv Filialei Casei de asigurari a Avocatilor Mures pentru anul 2016;

2). Prezentarea rapoartelor anuale ale Comisiei de Cenzori a Baroului Mures respectiv Filialei Casei de asigurari a Avocatilor Mures pentru anul 2016;

3). Prezentarea raportului Comisiei de Disciplină a Baroului Mures pentru anul 2016;

4). Discutii pe seama rapoartelor prezentate;

5). Descarcarea de gestiune a Consiliului Baroului Mures respectiv Consiliului Filialei Casei de Asigurari a Avocatilor Mures;

6). Prezentarea proiectelor de buget pe anul 2017 ale Baroului Mures respectiv Filialei Casei de Asigurari a Avocatilor Mures;

7). Desemnarea delegatilor Baroului Mures la Congresul Avocatilor din 24-25.03.2017;

8). Infomarea privind mandatul dat Consiliului Baroului Mures respectiv Consiliului Filialei Casei de Asigurari a Avocatilor Mures pentru vanzarea imobilului din Tg-Mures, str. A. Filimon, nr. 14 respectiv pentru cumpararea si/sau construirea unui nou sediu pentru Filiala Casei de Asigurari a Avocatilor Mures si Baroul Mures;

9). Diverse.

 

In situatia in care cvorumul sedintei din data de 27.02.2017 nu este legal intrunit, Adunarea generala ordinara a avocatilor din Baroul Mures, cu aceeasi ordine de zi prezentata mai sus, se convoaca pentru data de 06.03.2017 la SALA MICA a PALATULUI CULTURII din Tg-Mures, str. G. Enescu, nr. 2, orele 15,00.

 

 

 

Decanul Baroului Mures

av. Nicolae T. Galdea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N U N T

 

 

 

                In conformitate cu art.42 din L.51/1995 și art.231 lit.a și b , din Statutul profesiei de avocat ,în perioada 5-30 dec. 2016,mai puțin sărbătorile de iarnă , serviciul secretariat al Baroului Mureș , încheie pentru avocații care solicită , asigurarea de răspundere profesională obligatorie , pentru anul 2017 , cu SC.ASIROM – VIG MURES.

 

 

 

               Programul zilnic pentru asigurări între orele :   9    -   13

 

 

 Cei care vor încheia aceste asigurări cu alte societăți , sunt rugați să prezinte copia poliței la serv.secretariat al baroului până la sfârșitul anului.

 Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la articolele menționate mai sus atrage , neînscrierea  în tabloul anual al avocaților cu drept de exercitarea profesiei de avocat pe anul 2017.

 

 

 

               Decan ,

 

           Av.Nicolae T.Galdea

 

 

 

 

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL MURES

540069 – TG-MURES, str. Justitiei, nr. 1, jud. Mures, tel 0265 261669, fax 0365 424576

E-mail baroul_mures_av@yahoo.com

http://www.baroul-mures.ro

          Nr. 609/07.10.2016

 

ANUNT

 

Consiliul Baroului Mures intrunit in sedinta din data de 26.09.2016,

luand act de rezultatele examenului de primire in profesia de avocat, sesiunea septembrie 2016,

informam membrii Baroului Mures ce doresc sa incheie contracte de formare profesionala cu acei candidati declarati admisi la examenul de primire in profesia de avocat, sesiunea septembrie 2016, sa depuna pana la data de 04.11.2016 inclusiv, la secretariatul Baroului Mures, prin email sau fax, o cerere prin care isi manifesta aceasta intentie.

In conformitate cu dispozitiile cuprinse in art. 19 din Legea nr. 51/1995 respectiv art. 295 din Statutul profesiei de avocat respectiv decizia Consiliului Baroului Mures din data de 05.04.2006, criteriile si obligatiile stabilite pentru avocatul indrumator sunt urmatoarele:

 

 

 

1.   Vechime in profesie de cel putin 6 ani ca avocat definitiv;

2.   Sa aiba reputatie profesionala nestirbita si sa declare expres situatiile in care se afla daca sunt incidente cazurile prevazute la art. 20 alin. (8) si la art. 21 din Legea nr. 51/1995, care vor fi consemnate in contractele prevazute la art. 295 din Statutul profesiei de avocat;

3.   Venitul mediu anual pe anul precedent de cel putin 3 000 lei lunar pentru un singur stagiar respectiv de 7 200 lei lunar pentru 2 avocati stagiari;

4.   Ciclul de stagiu este de 2 ani, astfel ca indrumatorii nu pot prelua alti avocati stagiari pana cand cel pe care-l au sub indrumare, nu isi promoveaza examenul de definitivat;

5.   Sa asigure plata contributiei la fondul de formare profesionala necesar pentru indeplinirea atributiilor prevazute la art. 56 alin. (2) lit. j) si art. 66 lit. f) din Lege, conform hotararilor adoptate de Congresul avocatilor, in temeiul art. 64 alin. (1) lit. e) din Lege;

6.   Sa permita participarea avocatului stagiar la formele de pregatire profesionala initiala organizate in cadrul I.N.P.P.A., cu respectarea programului stabilit de I.N.P.P.A. pentru acestea;

7.   Avocatii pot acorda indrumare profesionala numai avocatilor stagiari inscrisi in baroul din care ei fac parte;

8.   Pot semna contractele de colaborare sau de salarizare in interiorul profesiei numai avocatii titulari ai cabinetelor individuale si avocatii asociat.

 

Consiliul Baroului Mures

Prin decan av. Nicolae T Galdea

 

CASA  DE  ASIGURĂRI  A  AVOCAŢILOR  DIN ROMÂNIA

FILIALA  MUREŞ

540035 TG. MUREŞ

STR. AUREL  FILIMON NR.14

TELEFON / FAX : 0265-264787

e-mail : caamures@gmail.com

Nr. inreg. : 2179 / 29.09.2016.

 

Având în vedere faptul că, pe data de 06 noiembrie 2016  expiră mandatul  Consiliului de Administraţie  al  Casei de Asigurări a Avocaților din România -  Filiala Mureş

 

Prin  prezenta, în baza art. 67 – 70, 76 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor   

SE CONVOACĂ

 

Adunarea Generala a Casei de Asigurări a Avocaților din România -  Filiala Mureş pentru data de 26.10.2016, ora 15,00,  în Tîrgu Mureș, str. Bolyai nr.30, sala 7 a Tribunalului Mureș, cu următoarea:

 

ORDINE DE ZI :

 

1.     Prezentarea situaţiei financiar - contabile  / 2016;

 

2.     Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie al al CAA România - Filiala Mureş  pentru activitatea desfăşurată / 2016;

 

3.     Alegerea noului Consiliu de Administraţie al CAA România - Filiala Mureş;

 

4.     Alegerea Comisiei de cenzori a CAA România - Filiala Mureş

 

     Candidaturile se vor depune la sediul CAA România - Filiala Mureş menţionat în antet, până la data de 19.10.2016, orele 15,00.

 

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.70, respectiv 76 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor.

 

 Conform art. 68 alin.6 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor , în situatia în care cvorumul ședintei din data de 26.10.2016 nu este legal întrunit, Adunarea generala a CAA –Filiala Mureș, cu aceeasi ordine de zi cu cea prezentata mai sus, se convoaca pentru data de 02.11.2016, orele 15,00 la Tribunalul Mures – Sala 7, Tg-Mureş, strada Bolyai, nr. 30.

 

CAA România - Filiala Mureş

Președintele Consiliului de administrație

        av. Szász László Zsolt                                                               

 

CASA  DE  ASIGURĂRI  A  AVOCAŢILOR  DIN ROMÂNIA

FILIALA  MUREŞ

540035 TG. MUREŞ

STR. AUREL  FILIMON NR.14

TELEFON / FAX : 0265-264787

e-mail : caamures@gmail.com

 

 

Regulamentul de votare al alegerilor pentru:

Consiliului de administrație și Comisia de cenzori

al CAA – Filiala Mureș

 

 

 

1.      Candidaturile  se vor  depune la sediul CAA România - Filiala Mureş menţionat în antet, până la data de 19.10.2016, orele 15,00.

 

2.      Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.70, respectiv art.76   din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor.

 

3.      Conform  :

-         art. 70 alin.3  din Statutul CAA - Consiliul de administrație al filialei este alcătuit din trei sau cinci membri, în funcție de numărul membrilor filialei, din care un membru trebuie să fie pensionar al sistemului propriu de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților. Consiliul de administrație al filialei este alcătuit din trei membri pentru filialele cu un număr de maximum 500 de membri și cinci membri pentru filialele cu un număr de peste 500 de membri. Având în vedere această prevedere, Consiliul de administrație al CAA - Filialei Mureș trebuie sa fie alcătuit din  3 membrii, din care un membru trebuie să fie pensionar al sistemului propriu de  pensii al avocaților.

 

-         Art. 76 alin.2 din Statutul CAA - Comisia de cenzori a filialei este formată din trei membri, dintre care doi avocați în activitate și un avocat pensionar.

 

4.      Cu candidaturile valide se vor intocmi 4 liste separate  pentru candidații la funcția de:

 

a.      membru al Consiliului de administrație al CAA- Filiala Mureș din partea avocaților activi;

 

b.      membru al Consiliului de administrație al CAA- Filiala Mureș din partea avocaților pensionari;

 

c.      membru al Comisiei de cenzori al CAA – Filiala Mureș din partea avocaților activi;

 

d.      membru al Comisiei de cenzori al CAA – Filiala Mureș din partea avocaților pensionari.

 

 

 

 

 

5.      Procedură de exprimare a votului este următoarea :

 

a.      De pe lista candidaților la funcția de membru al Consiliului de administrație al CAA- Filiala Mureș din partea avocaților activi se încercuiesc cel mult DOUĂ persoane preferate.

 

b.      De pe lista candidaților la funcția de membru al Comisiei de cenzori al CAA – Filiala Mureș din partea avocaților activi se încercuiesc cel mult DOUĂ persoane preferate.

 

c.      De pe lista candidaților la funcția de membru al Consiliului de administrație al CAA- Filiala Mureș din partea avocațilori pensionari se încercuiește cel mult O persoană preferată.

 

d.      De pe lista candidaților la funcția de membru al Comisiei de cenzori a CAA – Filiala Mureș din partea avocațilori pensionari se încercuiește cel mult O persoană preferată.

 

 

6.      Încercuirea mai multor opțiuni decât cele prevăzute la punctul 5 lit. a-d din prezentul regulament atrage NULITATEA votului exprimat.

 

7.      În situația când opțiunea alegătorilor este numai pentru un candidat sau niciunul, de pe liste, votul este valabil cu condiția tragerii unei linii peste numele candidaților nevotați.

 

 

 

 

CAA România - Filiala Mureş

Președintele Consiliului de administrație

 

        avocat Szász László Zsolt                                                               

 

 

BAROUL MURES

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

Universitatea Petru Maior - Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Curtea de Apel Tg-Mures

Parchetul de pe langa Curtea de Apel Tg-Mures

organizeaza

 

CONFERINTA

cu urmatoarele teme:

 

·        Probleme controversate ivite în aplicarea dispozițiilor Codului de procedură civilă

·        Procesul civil internațional. Aplicarea cu prioritate a dispozițiilor dreptului Uniunii Europene privind competența internațională în litigiile civile și comerciale

·        Aspecte teoretice și practice privind executarea silită a hotărârilor civile

 

la Tg-Mures in ziua de vineri 28.10.2016 incepand cu orele 09,30 la Univ. Petru Maior - Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, str. Livezeni nr. 69 – Aula “Tudor Draganu”, dupa urmatorul program:

 

9,00-09,30   – Inregistrarea participantilor

 

09:30 -11:30

 

 

 

 

11:30 – 12:00

Expunere: „Probleme controversate ivite în aplicarea dispozițiilor Codului de procedură civilă”

-judecător Delia Narcisa Theohari – formator I.N.M.

Sesiune de întrebări şi răspunsuri

 

   Pauză de cafea

 

12:00 – 13:30

 

 

 

 

 

13:30 – 14:00

Expunere: „Procesul civil internațional. Aplicarea cu prioritate a dispozițiilor dreptului Uniunii Europene privind competența internațională în litigiile civile și comerciale”

-judecător dr. Gabriela Florescu –formator INM

Sesiune de întrebări şi răspunsuri

 

Pauză de cafea

 

14:00 – 15:00 

 

Expunere: „Aspecte teoretice și practice privind executarea silită a hotărârilor civile”

 -executor judecătoresc Bogdan Dumitrache – formator I.N.M.

Sesiune de întrebări şi răspunsuri

 

15,00 – Pranz – Restaurantul Hotel “Continental” Salon “Aman”.

       Conferinta este evaluata de Centrul Teritorial Brasov al INPPA cu 7 puncte de pregatire profesionala.

 

          Taxa de participare este de 120 lei si include mapa de participare, pauza de cafea si masa de pranz.

 

Avocatii interesati de participarea la aceasta conferinta sunt invitati sa se inscrie la serviciul de contabilitate sau la secretariatul Baroului Mures pana in data de 26.10.2016, cu mentiunea ca plata poate fi facuta si in contul deschis la BCR Central Tg-Mures RO14 RNCB 0193 0159 6796 0001 (CUI 4275187).

 

 

Baroul Mures

prin decan av. Nicolae T Galdea