BAROUL MURES

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

Targu Mures, str. Justitiei, nr. 1, Jud. Mures, Tel./Fax: 0265-261669, E-mail: baroul_mures_av@yahoo.com

SERVICIUL DE ASISTENTA JURIDICA

Asistenta juridica obligatorie Ajutor public judiciar

ANUNTURI SI EVENIMENTE

Stiri Anunturi Evenimente

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL MURES

540069 – TG-MURES, str. Justitiei, nr. 1, jud. Mures, tel 0265 261669, fax 0365 424576

E-mail baroul_mures_av@yahoo.com

http://www.baroul-mures.ro

 

ANUNT

Conform art. 42 din Legea nr. 51/1995/R si art. 231, alin. 3 din Statutul profesiei de avocat, incepand cu data de 02.12.2014 si pana la sfarsitul lunii decembrie 2014, Baroul Mures va incheia contractele de asigurare profesionala obligatorie pentru anul 2015, intre orele 9 si 13 zilnic.

Avocatii care doresc sa incheie acest contract la barou, sunt rugati sa respecte datele de mai sus.

Cei care vor incheia contracte cu alte societati de asigurare, sunt rugati sa depuna copia acestora la secretariatul Baroului Mures pana la sfarsitul lunii decembrie 2014.

Avocatii care nu vor prezenta contractele de asigurare profesionala pana la sfarsitul lunii decembrie 2014, nu vor fi inscrisi in Tabloul avocatilor din Baroul Mures aferent anului 2015, astfel cum prevede art. 231 alin. 7 din Statutul Profesiei de Avocat – (neîndeplinirea obligaĊ£iilor prevazute in prezentul articol, atrage neînscrierea în Tabloul anual al avocaĊ£ilor cu drept de exercitare a profesiei).

Cu respect,

Baroul Mures

 

Prin decan av. Nicolae T Galdea