BAROUL MURES

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

Targu Mures, str. Justitiei, nr. 1, Jud. Mures, Tel./Fax: 0265-261669, E-mail: baroul_mures_av@yahoo.com

SERVICIUL DE ASISTENTA JURIDICA

Asistenta juridica obligatorie Ajutor public judiciar

ANUNTURI SI EVENIMENTE

Stiri Anunturi Evenimente

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL MURES

540069 – TG-MURES, str. Justitiei, nr. 1, jud. Mures, tel 0265 261669, fax 0365 424576

E-mail baroul_mures_av@yahoo.com

http://www.baroul-mures.ro

 

CONVOCATOR

 

Se convoaca Adunarea Generala extraordinara a avocatilor din Baroul Mures pentru data de 27.10.2015, orele 14,00 la Curtea de Apel Tg-Mures – Sala 52, Tg-Mureş, strada Justitiei, nr. 1, cu urmatoarea:

 

ORDINE DE ZI

 

1. Informare stadiu mandat adunare generala privind vanzarea imobilului din Tg-Mures, str. A. Filimon, nr. 14. Informare acordare aviz IMMO HOTEL GROUP SRL pentru obtinere PUZ in care sa fie inclus si imobilul din Tg-Mures, str. A. Filimon, nr. 14. Analiza ofertei privind schimbul de imobile.

2. Informare situatie oficii. Prezentare proiect informativ gestionare oficii. Propuneri, discutii.

3. Informare cu privire la dispozitiile Legii nr. 187/2015 respectiv OUG nr. 6/2015 privitor la criteriile de incadrare a avocatilor ca si activitate independenta.

4. Informare cu privire la dispozitiile Legii nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar.

5. Informare actualizare cota barou conform deciziei Consiliului Baroului Mures cu nr. 38/16.06.2015.

6. Pregatirea profesionala. Prezentare situatie punctaj. Propuneri, discutii.

7. Diverse.

 

In situatia in care cvorumul sedintei din data de 27.10.2015 nu este legal intrunit, Adunarea generala extraordinara a avocatilor din Baroul Mures, cu aceeasi ordine de zi cu cea prezentata mai sus, se convoaca pentru data de 03.11.2015, orele 14,00 la Curtea de Apel Tg-Mures – Sala 52, Tg-Mureş, strada Bolyai, nr. 30.

Baroul Mures

Prin decan av. Nicolae T GaldeaUNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
BAROUL MURES
540069 – TG-MURES, str. Justitiei, nr. 1, jud. Mures, tel 0265 261669, fax 0365 424576
E-mail baroul_mures_av@yahoo.com
http://www.baroul-mures.ro
 
Nr. 536/18.09.2015
 
 
Stimati colegi,
 
Avand in vedere protocolul de colaborare in domeniul pregatirii profesionale incheiat cu Curtea de Apel Tg-Mures respectiv Universitatea Petru Maior – Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, conform propunerii calendarului privind organizarea unor conferinte impreuna cu avocatii de Barourile Mures si Harghita precum si cu procurorii din cadrul Parchetelor care deservesc instantele de judecata din raza Curtii de Apel Tg-Mures, conferinte la care sunt invitati profesionisti/formatori din cadrul INM, ne-am propus urmatoarea conferinta la data de 13 noiembrie 2015 cu urmatoarele temele:
 
 
·        Răspunderea civilă a asiguratorului pentru fapta celui asigurat;
·        Repararea pagubei materiale sau a daunei morale în caz de privare nelegală de libertate;
·        Evaluarea daunelor interese – reducerea clauzei penale şi evaluarea legală a daunelor interese moratorii şi
·        Procedură civilă –aspecte teoretice şi practice privind procedura contencioasă,
 
Urmand a avea loc în Aula „Tudor Drăganu” a Facultății de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrativ.
Agenda conferinței:
 
8:30 – 9:00   
Înregistrarea participanților
 
9:00 – 10:00
 
 
 
10:00 – 10:45
 
 
 
10:45-11:00
Expunere: „Răspunderea civilă a asiguratorului pentru fapta celui asigurat”
-judecător Ioan Stelian Vidu  –formator I.N.M.
 
Expunere: „Repararea pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare judiciară sau în caz de privare nelegală de libertate”
                  -judecător Ioan Stelian Vidu  –formator I.N.M.
 
Pauză de cafea
 
 
11:00 – 12:00
 
 
 
12:00 – 12:30
Expunere: „Evaluarea daunelor interese –reducerea clauzei penale şi evaluarea legală a daunelor interese moratorii”
-judecător Ioan Stelian Vidu  –formator I.N.M.
Pauză de cafea
12:30 – 14:30 
Expunere: „Procedură civilă –aspecte teoretice şi practice privind procedura contencioasă”
 -judecător Delia Narcisa Theohari  –formator I.N.M.
 
14:30-15:00
Concluzii
15:00
Prânz– Restaurant Hotel „Continental” Salon „Aman
 
In raport de domeniile prezentate, problemele intampinate de d-voastra in legatura cu temele mai sus mentionate precum si nevoia de a lamuri sau a le aprofunda din punct de vedere teoretic si practic,va rugam sa ne transmiteti in cel mai scurt timp intrebari punctuale, aspecte controversate sau nelamurite in legatura cu aceste domenii, astfel incat sa fie comunicate spre analiza formatorilor INM.
Cu mentiunea ca datele cuprinse in acest anunt mai pot suferi unele modificari, va rugam sa dati curs acestui mesaj.
 
BAROUL MURES
prin decan av. Nicolae T. Galdea
Uniunea Nationala a Barourilor din Romania Baroul Mures