BAROUL MURES

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

Targu Mures, str. Justitiei, nr. 1, Jud. Mures, Tel./Fax: 0265-261669, E-mail: baroul_mures_av@yahoo.com

SERVICIUL DE ASISTENTA JURIDICA

Asistenta juridica obligatorie Ajutor public judiciar

ANUNTURI SI EVENIMENTE

Stiri Anunturi Evenimente

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

CONSILIUL BAROULUI MURES

540069 – TG-MURES, str. Justitiei, nr. 1, jud. Mures, tel 0265 261669, fax 0365 424576

E-mail baroul_mures_av@yahoo.com

http://www.baroul-mures.ro

 

CONVOCATOR

 

Se convoaca Adunarea Generala ordinara a avocatilor din Baroul Mures pentru data de 22.02.2016, orele 15,00 la Tribunalul Mures, sala 7, din str. Bolyai, nr. 30, Tg-Mureş, cu urmatoarea:

 

ORDINE DE ZI

 

1). Prezentarea rapoartelor anuale ale Consiliului Baroului Mures respectiv Filialei Casei de asigurari a Avocatilor Mures pentru anul 2015;

2). Prezentarea rapoartelor anuale ale Comisiei de Cenzori a Baroului Mures respectiv Filialei Casei de asigurari a Avocatilor Mures pentru anul 2015;

3). Prezentarea raportului Comisiei de Disciplină a Baroului Mures pentru anul 2015;

4). Discutii pe seama rapoartelor prezentate;

5). Descarcarea de gestiune a Consiliului Baroului Mures respectiv Consiliului Filialei Casei de Asigurari a Avocatilor Mures;

6). Prezentarea proiectelor de buget pe anul 2016 ale Baroului Mures respectiv Filialei Casei de Asigurari a Avocatilor Mures;

7). Desemnarea delegatilor Baroului Mures la Congresul Avocatilor din 25-26.03.2016;

8). Infomarea privind mandatul dat Consiliului Baroului Mures respectiv Consiliului Filialei Casei de Asigurari a Avocatilor Mures pentru vanzarea imobilului din Tg-Mures, str. A. Filimon, nr. 14 respectiv pentru cumpararea si/sau construirea unui nou sediu pentru Filiala Casei de Asigurari a Avocatilor Mures si Baroul Mures;

9). Diverse.

 

In situatia in care cvorumul sedintei din data de 22.02.2016 nu este legal intrunit, Adunarea generala ordinara a avocatilor din Baroul Mures, cu aceeasi ordine de zi prezentata mai sus, se convoaca pentru data de 29.02.2016 la SALA MICA a PALATULUI CULTURII din Tg-Mures, str. G. Enescu, nr. 2, orele 15,00.

 

 

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL MURES

540069 – TG-MURES, str. Justitiei, nr. 1, jud. Mures, tel 0265 261669, fax 0365 424576

E-mail baroul_mures_av@yahoo.com

http://www.baroul-mures.ro

 

Nr. 69/01.02.2016

 

 

ANUNT

 

 

Având în vedere prev. art. 52, alin. 2, lit. c din Legea 51/1995, prev. art. 79, alin. 3 şi 4, art. 81, alin. 6 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările la zi şi decizia Consiliului Baroului Mures cu nr. 112 din 21.12.2015, avocaţii definitivi care doresc să participe ca delegaţi la Congresul Avocaţilor 2016, sunt invitaţi să-şi depună candidatura până la data de 19 februarie 2016, la secretariatul baroului, în vederea alegerii de către Adunarea Generală din 22 februarie 2016 (2 delegati).

 

 

 

Consiliul Baroului Mures

Prin decan av. Nicolae T Galdea

Consiliul Baroului Mures

 

Prin decan av. Nicolae T Galdea