Asigurarea de răspundere profesională obligatorie, pentru anul 2020.

UNIUNEA NAŢIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL MUREŞ

Tg-Mureş, str. Marton Aron, nr. 8/1, jud. Mureş,

C.F. 4275187, tel/fax 0265 261669

Cont: RO14 RNCB 0193 0159 6796 0001

E-mail baroul_mures_av@yahoo.com

http://www.baroul-mures.ro

 

ANUNT

               În conformitate cu art. 41 din L.51/1995 şi art. 231 lit. a. şi b. din Statutul profesiei de avocat, în perioada 02.-23.12.2019 inclusiv, Serviciul Secretariat al Baroului Mureş, la solicitarea avocaţilor încheie asigurarea de răspundere profesională obligatorie, pentru anul 2020, cu S.C. ASIROM.

                Programul zilnic în care puteţi solicita aceste asigurări, este între orele 9 – 13. (Vă rugăm respectaţi orele.)

                Cei care vor încheia asigurări cu alte societăţi, sunt rugaţi să prezinte copia poliţei la Serviciul Secretariat al Baroului, pâna la sfârşitul anului 2019.

                Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la articolele menţionate mai sus atrage neînscrierea pe Tabloul anual al avocaţilor, cu drept de exercitare a profesiei de avocat în anul 2020.

Baroul Mureş

       Prin decan av. Nicolae T. Galdea