Regulamentul de votare al alegerilor pentru: Consiliului de administrație și Comisia de cenzori al CAA – Filiala Mureș

CASA  DE  ASIGURĂRI  A  AVOCAŢILOR  DIN ROMÂNIA

FILIALA  MUREŞ

540058 TÎRGU MUREŞ

STR. MÁRTON ÁRON NR.8

TELEFON / FAX : 0265-264787

e-mail : caamures@gmail.com

 

 

Regulamentul de votare al alegerilor pentru:

Consiliului de administrație și Comisia de cenzori

al CAA – Filiala Mureș

 

 1. Candidaturile se vor  depune la sediul CAA România - Filiala Mureş menţionat în antet, până la data de 17 februarie 2021., orele 14:00.

 

 1. Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de 70, respectiv art.76 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor.

 

 1. Conform :
 • 70 alin.3 din Statutul CAA - Consiliul de administrație al filialei este alcătuit din trei sau cinci membri, în funcție de numărul membrilor filialei, din care un membru trebuie să fie pensionar al sistemului propriu de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților. Consiliul de administrație al filialei este alcătuit din trei membri pentru filialele cu un număr de maximum 500 de membri și cinci membri pentru filialele cu un număr de peste 500 de membri. Având în vedere această prevedere, Consiliul de administrație al CAA - Filialei Mureș trebuie sa fie alcătuit din  3 membrii, din care un membru trebuie să fie pensionar al sistemului propriu de  pensii al avocaților.

 

 • 76 alin.2 din Statutul CAA - Comisia de cenzori a filialei este formată din trei membri, dintre care doi avocați în activitate și un avocat pensionar.

 

 1. Cu candidaturile valide, se vor intocmi 4 liste separate pentru candidații la funcția de:

 

 1. membru al Consiliului de administrație al CAA- Filiala Mureș din partea avocaților activi;

 

 1. membru al Consiliului de administrație al CAA- Filiala Mureș din partea avocaților pensionari;

 

 1. membru al Comisiei de cenzori al CAA – Filiala Mureș din partea avocaților activi;

 

 1. membru al Comisiei de cenzori al CAA – Filiala Mureș din partea avocaților pensionari.
 1. Buletinul de vot cuprinzând listele cu candidații la funcția de membru al Consiliului de administrație al CAA- Filiala Mureș și de membru al Comisiei de cenzori al CAA – Filiala Mureș va fi accesibil la sediul CAA – Filiala Mureș și pe pagina de internet a Baroului Mureș - baroul-mures.ro începând cu data de 20 februarie 2021.

 

 

 1. Procedura de exprimare a votului este următoarea :

 

 1. De pe lista candidaților la funcția de membru al Consiliului de administrație al CAA- Filiala Mureș din partea avocaților activi se încercuiesc cel mult DOUĂ persoane preferate.

 

 1. De pe lista candidaților la funcția de membru al Comisiei de cenzori al CAA – Filiala Mureș din partea avocaților activi se încercuiesc cel mult DOUĂ persoane preferate.

 

 1. De pe lista candidaților la funcția de membru al Consiliului de administrație al CAA- Filiala Mureș din partea avocațilori pensionari se încercuiește cel mult O persoană preferată.

 

 1. De pe lista candidaților la funcția de membru al Comisiei de cenzori a CAA – Filiala Mureș din partea avocațilori pensionari se încercuiește cel mult O persoană preferată.

 

Notă:

 • Încercuirea mai multor opțiuni decât cele prevăzute la punctul 6 lit. a-d din prezentul regulament atrage NULITATEA votului exprimat.

 

 • În situația când opțiunea alegătorilor este numai pentru un candidat sau niciunul, de pe liste, votul este valabil cu condiția tragerii unei linii peste numele candidaților nevotați.

 

 1. După exprimarea votului, buletinul de vot pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație și al Comisiei de cenzori al CAA – Filiala Mureș se va introduce în același plic poștal în care este introdus și buletinul de vot asupra materialelor care vor fi supuse votului Adunării generale ordinare, plicul postal urmând a fi expediat ori depus la sediul CAA – Filiala Mureș - 540058 Tîrgu Mureș, str. Márton Áron nr.8, jud.Mureș. Pe plicul poștal în mod obligatoriu se va menționa numele și prenumele membrului CAA – Filiala Mureș care și-a exprimat votul, precum și mențiunea ”PENTRU ALEGERI” sau ”VOT ADUNARE GENERALA”!

 

Notă:

 • Nu va fi luat în considerare buletinul de vot expediat ori depus dacă, plicul postal este deschis, nu este menționat numele și prenumele membrului CAA – Filiala Mureș care și-a exprimat votul, și nu este menționat Pentru alegeri ” sau ” Vot Adunare general”!

 

 

 1. Vor fi luate în considerare doar acele voturi exprimate prin corespondență care vor ajunge la sediul CAA – Filiala Mureș până la orele 14:00 din ziua de 04 martie 2021.

 

Notă:

 • Expedierea mai multor buletine de vot decât unul privind alegerile și unul privind materialele care vor fi supuse votului Adunării generale ordinare într-un plic poștal ori prin mai multe plicuri poștale atrage NULITATEA VOTURILOR!

 

 

 1. Plicurile poștale se vor deschide de către Comisia de numărare a voturilor desemnată de Consiliul Baroului Mureș, iar rezultatul votului urmează să fi validat de Consiliul Baroului Mureș.

 

 

 

 

 

 

 

CAA România - Filiala Mureş

Președintele Consiliului de administrație

        avocat Szász László Zsolt