Regulamentul de votare cu privire la punctele de pe ordinea de zi care trebuie supuse votului Adunării generale ordinare

CASA  DE  ASIGURĂRI  A  AVOCAŢILOR  DIN ROMÂNIA

FILIALA  MUREŞ

540058 TÎRGU MUREŞ

STR. MÁRTON ÁRON NR.8

TELEFON / FAX : 0265-264787

e-mail : caamures@gmail.com

 

 

 

Regulamentul de votare

cu privire la punctele de pe ordinea de zi care trebuie supuse

votului Adunării generale ordinare

 

 

 

 1. Propunerile membrilor CAA – Filiala Mureș care trebuie supuse votului Adunării generale ordinare vor comunicate CAA – Filiala Mureș în scris, prin orice mijloc care permite dovada primirii textului, până la data de 17 februarie 2021., orele 14:00.

 

            Notă :

 • Va constitui material care trebuie supuse votului Adunării generale ordinare doar propunerea care va ajunge la sediul CAA – Filiala Mureș până la orele 14:00 din ziua de 17 februarie  2021!

 

 

 1. Materialele care trebuie ori care în urma propunerii urmează a fi supuse votului Adunării generale ordinare vor fi publicate și accesibile pe pagina de internet a Baroului Mureș - baroul-mures.ro începând cu data de 20 februarie 2021.

 

 

 

 1. Buletinul de vot cuprinzând opțiunea cu privire la fiecare material care va fi supus votului Adunării generale ordinare va fi accesibil la sediul CAA – Filiala Mureș și pe pagina de internet a Baroului Mureș - baroul-mures.ro începând cu data de 20 februarie 2021.

 

 

 1. Procedura de exprimare a votului este următoarea :

 

 1. Pentru fiecare material care urmează a fi supus votului Adunării generale ordinare vor exista 3(trei) opțiuni:

 

 1. Vot pentru adoptare
 2. Vot împotriva adoptării
 3. Abținere

 

 1. Din cele 3(trei) opțiuni cu privire la fiecare material supus votului Adunării generale ordinare se va încercui una singură.

 

Notă:

 • Neîncercuirea vreuneia din cele 3(trei) opțiuni ori încercuirea mai multor opțiuni atrage NULITATEA votului exprimat în privința materialului supus votului.

 

 

 1. După exprimarea votului, buletinul de vot se va introduce în același plic poștal în care este introdus și buletinul de vot pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație și al Comisiei de cenzori al CAA – Filiala Mureș, plicul postal urmând a fi expediat ori depus la sediul CAA – Filiala Mureș - 540058 Tîrgu Mureș, str. Márton Áron nr.8, jud.Mureș. Pe plicul poștal în mod obligatoriu se va menționa numele și prenumele membrului CAA – Filiala Mureș care și-a exprimat votul, precum și mențiunea ”PENTRU ALEGERI” sau ”VOT ADUNARE GENERALA”!

 

Notă:

 • Nu va fi luat în considerare buletinul de vot expediat ori depus dacă, plicul poștal este deschis, nu este menționat numele și prenumele membrului CAA – Filiala Mureș care și-a exprimat votul, și nu este menționat ”Pentru alegeri ” sau ” Vot Adunare general”!

 

 

 1. Vor fi luate în considerare doar acele voturi exprimate prin corespondență care vor ajunge la sediul CAA – Filiala Mureș până la orele 14:00 din ziua de 04 martie 2021.

 

Notă:

 • Expedierea mai multor buletine de vot decât unul privind alegerile și unul privind materialele care vor fi supuse votului Adunării generale ordinare într-un plic poștal ori prin mai multe plicuri poștale atrage NULITATEA VOTURILOR!

 

 

 1. Plicurile poștale se vor deschide de către Comisia de numărare a voturilor desemnată de Consiliul Baroului Mureș, iar rezultatul votului urmează să fi validat de Consiliul Baroului Mureș.

 

 

 

CAA România - Filiala Mureş

Președintele Consiliului de administrație

        avocat Szász László Zsolt