BÎRSAN CRISTINA-ADRIANA

Avocat: Definitiv.

Sediu Profesional: Târgu Mureş, str. Justiţiei nr. 6, ap.1, jud. Mureş

Tel. birou: ; Fax:

Mobil: 0745072199, E-mail: av.cristinabirsan@yahoo.com

Data înscrierii in Baroul Mureş: 2000-12-01

Lista curţi: Toate instantele.