COMUNICAT al Comisiei Permanente a UNBR cu privire la participarea invitatilor la Congresul avocatilor 2019

COMUNICAT al Comisiei Permanente a UNBR cu privire la participarea invitatilor la Congresul avocatilor 2019

COMUNICAT

Întrunită în ședință la 17-18 mai 2019, la punctul de la ordinea de zi ”Adoptarea măsurilor organizatorice privind Congresul avocaților 2019”, după dezbateri, Comisia Permanentă a adoptat hotărârea ca la lucrările Congresului avocaților 2019 să nu se procedeze la lansarea de invitații de participare la Congres, în afara membrilor organelor profesiei în legătură cu activitatea cărora sunt înscrise tematici aflate pe ordinea de zi a Congresului, stabilită în ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România din 23 martie 2019. S-a avut în vedere stadiul lucrărilor pentru elaborarea Raportul de audit privind sistemul de audit al Casei de Asigurări a Avocaților, hotărât de Congresul avocaților 2018, nefinalizat până la data ședinței, precum și agenda Congresului cu caracter electiv (exclusiv cu privire la organe ale profesiei de avocat), în condițiile în care, pentru sistemul Casei de Asigurări a Avocaților (la nivel central) alegerile sunt de competența Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România.

COMISIA PERMANENTÄ‚ A UNBR