Publicam rezultatul selectiei efectuate in cadrul proiectului LawyerEx, ca urmare a anuntului privind selectia participantilor publicat pe site www.unbr.ro la data de 16 ianuarie 2020

Acest proiect este finantat cu sprijinul Programului Justitie al Uniunii Europene / This project is financed with the support of the Justice Programme of the European Union. Publicam rezultatul selectiei efectuate in cadrul proiectului LawyerEx, ca urmare a anuntului privind selectia participantilor publicat pe site www.unbr.ro la data de 16 ianuarie 2020 La apelul pentru candidaturi lansat de UNBR la 16 ianuarie 2020 au raspuns 21 avocati: 1 avocat din Baroul Cluj, 1 avocat din Baroul Harghita, 1 avocat din Baroul Galati, 2 avocati din Baroul Iasi,  2 avocati din Baroul Timis si 14 avocati din Baroul Bucuresti. Toti candidatii au indeplinit conditia de eligibilitate privind vechimea maxima in profesie de 7 ani. Toate candidaturile au fost analizate prin prisma competentelor specifice care pot fi utilizate in cadrul programului de schimb. Au fost selectati doi avocati din Baroul Bucuresti. Avand in vedere solicitarea  managerului de proiect  de a constitui  si o lista de rezerva, pentru eventualitatea in care persoanele selectate nu vor putea da curs programului de schimb, s-a decis  ca aceasta sa cuprinda pe toti ceilalti candidati eligibili. Inscrierea pe lista de rezerva nu garanteaza admiterea in urmatoarele runde de selectie. Download DOCX / PDF

Acest proiect este finanțat cu sprijinul Programului Justiție al Uniunii Europene / This project is financed with the support of the Justice Programme of the European Union.

Publicăm rezultatul selecției efectuate în cadrul proiectului LawyerEx, ca urmare a anunțului privind selecția participanților publicat pe site www.unbr.ro la data de 16 ianuarie 2020

La apelul pentru candidaturi lansat de UNBR la 16 ianuarie 2020 au răspuns 21 avocați: 1 avocat din Baroul Cluj, 1 avocat din Baroul Harghita, 1 avocat din Baroul Galați, 2 avocați din Baroul Iași,  2 avocați din Baroul Timiș și 14 avocați din Baroul București.

Toți candidații au îndeplinit condiția de eligibilitate privind vechimea maximă în profesie de 7 ani.

Toate candidaturile au fost analizate prin prisma competențelor specifice care pot fi utilizate în cadrul programului de schimb.

Au fost selectați doi avocați din Baroul București.

Având în vedere solicitarea  managerului de proiect  de a constitui  și o listă de rezervă, pentru eventualitatea în care persoanele selectate nu vor putea da curs programului de schimb, s-a decis  ca aceasta să cuprindă pe toți ceilalți candidați eligibili.

Înscrierea pe lista de rezervă nu garantează admiterea în următoarele runde de selecție.


Download DOCX / PDF