Selectie avocati formatori pentru Proiectul JUST ACCESS. Publicam adresa transmisa tuturor barourilor cu rugamintea ca pana la data de 27 iulie a.c. sa desemneze cel putin 2 avocati formatori pentru sesiunile de formare care se vor desfasura in cadrul pro

Selectie avocati formatori, prin intermediul barourilor, pentru Proiectul JUST ACCESS. Solicitare adresata barourilor la 10.07.2018.

Către

Toate barourile

În atenția doamnei / domnului decan

 

Proiectul implementat de Uniunea Națională a Barourilor din Romania (U.N.B.R.)  în parteneriat cu Fundația Centrul de Resurse Juridice (CRJ), denumit ”Program de educatie şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiţie – JUST ACCESS” este finanțat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectivul specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la justiţie (în special pentru categoriile aparţinând grupurilor vulnerabile) prin informare-conştientizare în rândul cetăţenilor şi prin creşterea calităţii serviciilor furnizate de către autorităţile centrale și locale ca urmare a promovării formării continue a avocatilor și specialistilor din domeniul social și a inter-disciplinarităţii în abordarea cazurilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

– Obiectiv specific nr. 1: CreÈ™terea accesului la justiÅ£ie al cetăţenilor prin derularea de campanii naÅ£ionale de informare È™i educaÅ£ie juridică în rândul a peste 6000 de tineri (elevi È™i studenti).

– Obiectiv specific nr. 2: Imbunătăţirea serviciilor È™i asistentei juridice oferite cetăţenilor prin formarea a cel puÅ£in 210 de angajaÅ£i DGASPC È™i SPAS la nivel naÅ£ional, în vederea alcătuirii de echipe multidisciplinare (avocaÈ›i, juriÅŸti, asistent social, psiholog) care să răspundă nevoilor cetăţenilor cu privire la accesul la justitie.

– Obiectiv specific nr. 3: Imbunatatirea serviciilor juridice puse la dispoziÅ£ia cetăţenilor, inclusiv a categoriilor vulnerabile prin crearea unor resurse de învăţare È™i formarea a aprox. 1400 de profesioniÅŸti din domeniul juridic (avocaÈ›i È™i personal din cadrul administraÅ£iei publice cu atribuÅ£ii în legătură cu activitatea sistemului judiciar) pentru implementarea Noilor Coduri fundamentale (penal, procedură penală, civil, rocedură civilă).

– Obiectiv specific nr. 4: Imbunătăţirea cadrului legislativ în vederea creÅŸterii accesului la justiÅ£ie al categoriilor defavorizate/grupurilor vulnerabile prin elaborarea de propuneri de modificare în vederea îmbunătăţirii asistenÅ£ei juridice È™i accesului la justiÅ£ie.

Proiectul contribuie la îndeplinirea rezultatului de program: ”Grad crescut de acces la justiţie al cetăţenilor prin derularea de campanii de informare/educaţie juridică și oferirea de servicii suport, inclusiv de asistenţă juridică, puse la dispoziţia cetăţenilor” prin următoarele rezultate așteptate, stabilite la nivel de proiect:

– Rezultat proiect 1: Realizarea unei campanii privind educaÅ£ia juridică în rândul tinerilor din 6 centre universitare (educaÅ£ie juridică pentru studenÅ£ii la asistenţă socială, sociologie, psihologie, poliÅ£ie, cu privire la drepturile cetăţenilor È™i accesul la justitie).

– Rezultat proiect 2: Imbunătăţirea serviciilor È™i a asistentei juridice oferite de DGASPC/SPAS ÅŸi avocaÈ›i prin crearea de echipe multidisciplinare nonformale în beneficiul grupurilor vulnerabile (avocat, juriÅŸti, asistent social, psiholog).

– Rezultat proiect 3: Crearea unor resurse de învăţare pentru profesioniÅŸti din domeniul juridic, cu precădere avocaÈ›i din carul barourilor cu atribuÅ£ii în legătură cu funcÅ£ionarea Serviciilor de Asistenţă Juridică È™i personal din cadrul administraÅ£iei publice cu atribuÅ£ii în legătură cu activitatea sistemului judiciar, în vederea îmbunătăţirii serviciilor acordate de acestia È™i creÅŸterii accesului la justiÅ£ie al cetăţenilor ce aparÅ£in categoriilor defavorizate/grupurilor vulnerabile.

– Rezultat proiect 4: ÃŽmbunătăţirea cadrului legislativ în vederea creÅŸterii accesului la justiÅ£ie al categoriilor defavorizate/grupurilor vulnerabile prin elaborarea de propuneri de modificare a manierei în care se acordă asistență juridică din oficiu ÅŸi pentru încurajarea efectivă a avocaturii pro bono în beneficiul categoriilor defavorizate/grupurilor vulnerabile.

În vederea realizarii obiectivelor propuse și atingerii rezultatelor stabilite, vă adresăm rugămintea ca până la data de 27 iulie a.c. să desemnați cel puțin 2 avocați formatori pentru sesiunile de formare care se vor desfășura în cadrul proiectului și pentru implicarea în activitățile din proiect.

Totodată vă adresăm rugămintea ca până la aceeași dată să ne comunicați numele responsabililor coordonatori ai serviciilor de asistență judiciară.

Comunicările vor fi efectuate pe adresa de email justa@unbr.ro și vor conține datele de contact (număr de telefon și adresă de email).

Av. dr. Gheorghe Florea

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România